Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa Aktienytt

Aktienytt är ett nyhetsbrev som bland annat innehåller fundamental analys. Aktienytt produceras av Swedbank Fondkommissions avdelning för fundamental analys. Nyhetsbrevet publiceras en gång i veckan.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Analyser – Aktienytt.

För att du ska kunna läsa Aktienytt måste du ha hjälpprogrammet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator.

Läs Aktienytt
1. Klicka på länken för att läsa det senaste numret av Aktienytt. Nyhetsbrevet öppnas i pdf-format.

Sök i arkivet
Här kan du söka efter äldre nummer av Aktienytt.

1. Välj år och vecka i rullistan.

2. Klicka på Sök. Sökresultatet visas nere på sidan.

3. Klicka på länken för att läsa Aktienytt.

Instruktioner på varje sida
Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut