Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Analyser

I alla värdepapperstjänster ingår ett analysbrev som heter Aktienytt. I Värdepapperstjänst Aktiv & Värdepapperstjänst Premium får du även tillgång till Aktiellt och Morgonrådet.

Analysbreven är framställda för allmän distribution i informationssyfte. Innehållet i breven utgör inte individuell rådgivning enligt lagen om finansiell rådgivning till konsumenter.

Breven är avsedda att utgöra ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut. Mottagare av breven bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Swedbank Markets påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användande av dessa analysbrev.

Stäng Skriv ut