Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa avräkningsnotor

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Värdepapperstjänsten - Innehav - Dokumenthistorik.

När du kommer in på sidan visas senaste veckans avräkningsnotor.
 

  • Senaste veckans avräkningsnotor visas i startläget.
  • Om du vill se avräkningsnotor längre tillbaka i tiden, eller avräkningsnotor gällande ett visst värdepapper eller bolag använder du sökfunktionen.

Sök avräkningsnotor

Med sökfunktionen kan du:

  • Söka på värdepapper för att visa avräkningsnotor i ett visst värdepapper.
  • Söka på datum för att visa avräkningsnotor under en viss tidsperiod.
  • Kombinera värdepapper och datum för att visa avräkningsnotor i ett visst värdepapper under en viss tidsperiod.

1. Välj vilket värdepapper sökningen gäller i rullistan.

2. Ange första datum för sökperioden i inmatningsfältet. Du kan söka fram avräkningsnotor från 2004-04-01.

3. Ange sista datum för sökperioden i inmatningsfältet.

4. Klicka på Sök. Sökresultatet visas under rubriken Avräkningsnotor.


Motbokningsaffär
Om ett handläggar- eller systemfel inträffat vid en orderläggning kan det ha genomförts en motbokningsaffär. Motbokningsaffären redovisas i så fall på denna sida och markeras med en asterisk (*).

Stäng Skriv ut