Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa specifikation för en avräkningsnota

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Avräkningsnotor.

1. Klicka på affärsnumret för att se avräkningsnotan. Du kommer till en ny sida där specifikationen visas.

  • Om du vill kan du skriva ut sidan genom att klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut