Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till värdepapper för bevakning/Ändra kursbevakning

Du kommer till sidan efter att du godkänt villkoren. Därefter kan du även komma till sidan och lägga till fler bevakningar genom att klicka på ikonen (alarmklockan) som finns till höger om varje värdepapper.

4. Välj typ av värdepapper i rullistan. Du lägger till bevakning på ett värdepapper i taget.

5. Välj värdepapper/index i rullistan. Bredvid rullistan ser du senaste köpkursen (står i kronor) för det valda värdepappret.

6. Ange den undre kursgränsen för bevakningen. Har du redan bevakning på värdepappret är denna i fylld. Om du vill kan du ändra uppgifterna.

7. Ange den övre kursgränsen för bevakningen. Har du redan bevakning på värdepappret är denna i fylld. Om du vill kan du ändra uppgifterna

8. Välj den e-postadress som bevakningen ska skickas till.

9. Klicka på Spara. Kursbevakningen sparas.

Stäng Skriv ut