Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Administrera/skapa ny lista

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter.

Har du en egen lista visas den på sidan Kurser och nyheter. Har du flera listor visas den som du valt som förvalslista. De övriga egna listorna kan du se genom att välja i rullistan Egna listor på samma sida.

Har du ingen egen lista kan du skapa en. Det kan du göra på två sätt:

Via knappen Administrera listor

1. Klicka på knappen Administrera listor. Då öppnas fönstret Egna listor – administrera.

2. Klicka på knappen Ny Lista. Du kommer till Egna listor – Ny lista.

3. Ange namnet på den nya listan i inmatningsfältet.

4. Välj om listan ska vara förvalslista genom att markera radioknapparna Ja eller Nej.

5. Klicka på Spara. Du får en bekräftelse på att listan är sparad.


Genom att lägga till värdepapper i egen lista

1. Markera checkboxen framför det värdepapper du vill lägga till i egen lista. Du kan välja värdepapper på sidorna med Aktielistor eller Derivat under Kurser och nyheter.

2. Klicka på knappen Lägg till i egen lista längst ner på sidan. Då öppnas fönstret Egna listor – lägg till värdepapper.

3. Fyll i namnet på den nya listan i inmatningsfältet.

3. Klicka på knappen Lägg till. Du får en bekräftelse på att värdepappret har lagts till i lista och den nya listan sparas.

Stäng Skriv ut