Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg till värdepapper i egen lista

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter. Du kan välja värdepapper på sidorna med Aktielistor eller Derivat under Kurser och nyheter.

Du lägger till ett värdepapper i taget i listan.

1. Markera checkboxen framför det värdepapper som du vill lägga till i egen lista.

2. Klicka på knappen Lägg till i egen lista längst ner på sidan. Då öppnas fönstret Egna listor – lägg till värdepapper.

3. Välj om du vill:
– lägga till värdepapper i befintlig lista genom att välja lista i rullistan.
– lägga till värdepapper i ny lista genom att ange namnet på ny lista.

4. Klicka på Lägg till. Du får en bekräftelse på att värdepappret har lagts till listan.

5. Klicka på Stäng för att stänga fönstret.

Stäng Skriv ut