Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Extratjänster

Som kund med någon av våra värdepapperstjänster kan du abonnera på en eller flera extratjänster. Du har tillgång till olika extratjänster boroende på vilken värdepapperstjänst du har.

Om du har Värdepapperstjänst Bas kan du välja till följande extratjänster:

  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) utan orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) med orderdjup

Om du har Värdepapperstjänst Aktiv kan du välja till följande extratjänster:

  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) utan orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) med orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för Oslo Börs utan orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för optioner och terminer utan orderdjup

Om du har Värdepapperstjänst Premium kan du välja till följande extratjänster:

  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) utan orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för OMX (Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors) med orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för Oslo Börs utan orderdjup
  • Självuppdaterande realtidskurser för optioner och terminer utan orderdjup

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Värdepapperstjänsten - Extratjänster. Därefter väljer du den tjänst du är intresserad av.

Instruktioner på varje sida
Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.
 

Stäng Skriv ut