Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Annullera order

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Orderstatus.

På sidan Orderstatus visas information om aktiva order, det vill säga order som ännu inte gått till avslut, och information om order som har upphört. När du kommer till sidan visas dina aktiva order.

1. Klicka på länken Annullera vid den order du vill ta bort. Du kommer till sidan Annullera order. Den valda ordern visas.

2. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att annulleringen är registrerad.

När marknaden är öppen sker annulleringen i normala fall omedelbart, förutsatt att ordern inte redan gått till avslut. Om annulleringen registreras efter marknadens stängning annulleras ordern innan markanden öppnar nästa handelsdag, cirka klockan 08.30.

  • Vill du kontrollera att din order blivit annullerad väljer du Orderstatus under Portfölj.
Stäng Skriv ut