Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Lägg order

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper. För att kunna lägga order måste du först välja värdepapper på någon av de sidor där värdepapper visas i kombination med knappen Handla.

Du kan välja värdepapper på någon av följande sidor:

  • Kurser och nyheter – Aktier
  • Kurser och nyheter – SPAX
  • Kurser och nyheter – Derivat
  • Portfölj – Innehav
  • Kurser och nyheter - sökfunktionen som du hittar uppe till höger på sidan

Handla med aktier

1. Markera om du vill köpa eller sälja värdepappret.

2. Ange antal aktier eller i förekommande fall, nominellt belopp (gäller SPAX) som ska köpas eller säljas i inmatningsfältet.

Handelspost är den mängd aktier som normalt handlas mellan fondkommissionärer på marknadsplatsen.

3. Du kan välja mellan att limitera ordern till en bestämd köp-/säljkurs eller överlåta till Swedbanks mäklare att utföra ordern till det rådande marknadspriset. (MP)

- Markera Pris om du vill att ordern ska limiteras till en köp- eller säljkurs. I inmatningsfältet visas senaste betalkurs. Om du vill limitera din order till en annan köp- eller säljkurs fyller du i denna i inmatningsfältet.

- Markera MP om du vill att Swedbanks mäklare ska utföra ordern till det rådande marknadspriset.

4. Välj i rullistan hur länge ordern ska vara giltig. Förvald giltighetstid är gällande handelsdag. Lägger du ordern under handelsdagen är den giltig tills marknaden stänger samma dag. Lägger du ordern efter marknadens stängning gäller den till och med nästföljande handelsdag. En order kan vara giltig i maximalt åtta kalenderdagar.

5. Klicka på Fortsätt.

Köpkraften visar hur många aktier du för närvarande kan köpa. Köpkraften är saldot på likvidkontot, plus/minus preliminära likvider, minus värdet av utestående köporder.

Stäng Skriv ut