Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om historik

Här kan du se information om historiska transaktioner som genomförts i din portfölj. Du kan se transaktioner 15 månader tillbaka i tiden. Här visas affärer som gått i likvid, insättningar och uttag av värdepapper samt utdelningar. Alla uppgifter som visas är relaterade till affärer i värdepapper. På sidan visas till exempel inte överföringar till ditt likvidkonto.Instruktioner på varje sida
Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut