Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Innehav

Här kan du titta på uppgifter om konto och likvider samt information om ditt värdepappersinnehav. Här kan du även välja att visa ditt Ackumulerade resultat . När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Värdepapperstjänsten.

Instruktioner på varje sida
Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

Stäng Skriv ut