Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra inköpskurs

 
När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera - Värdepapperstjänsten. Klicka på knappen Ändra Anskaffningsvärde. Du kommer till sidan där du kan ändra anskaffningsvärden. På den här sidan kan du ändra anskaffningsvärdet, valutakursen samt det ackumulerade resultatet.

Ändra Anskaffningsvärde 
Ansakffningsvärdet kan till exempel ändras när du fört över värdepapper från annan förvaring exempelvis när du fått värdepapper som gåva. Ändrar du inte anskaffningsvärdet känner inte värdepapperstjänsten till det värde som behövs för att kunna beräkna resultatet.
Vid förändring av antalet värdepapper, till exempel vid en split, korrigerar värdepapperstjänsten antalet värdepapper automatiskt, men du måste själv ändra anskaffningsvärdet.

Ändra ackumulerat resultat
Det ackumulerade resultatet visar vinst eller förlust av genomförda affärer i värdepappert. Det ackumulerade resultatet uppdateras om affären har genomförts via värdepapperstjänsten. Du kan själv ändra dessa uppgifter och använda dem som underlag vid till exempel deklaration.

Du kan välja att ändra enbart Anskaffningsvärdet eller ackumulerat resultat, eller både delarna. Här kan du också ändra valutakursen om du handlat nordiska värdepapper.
Fälten valutakurs, anskaffningsvärde och ackumulerat resultat får inte lämnas blanka och får enbart innehålla siffror. Anskaffningsvärde och ackumulerat resultat kan anges med högst två decimaler och valutakurs med högst sex decimaler (endast tre decimaler visas på sidan). Exempel: anskaffningsvärde 125 000,65
 1. Ange det totala anskaffningsvärdet för värdepappret i inmatningsfältet.

2. Ange det ackumulerade resultatet i inmatningsfältet.

3. Klicka på Spara. Uppgifterna sparas och visas på sidan med Innehav.
 

Stäng Skriv ut