Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa derivat

Derivat innehåller listor över warranter eller aktiebevis. För att kunna välja att titta på optioner måste du ha depå som det finns ett OM-avtal kopplats till.

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper.

1. Välj typ av derivat i rullistan Derivat.

2. Välj typ av värdepapper i rullistan. Du kommer en sida med den valda listan.

3. Om listan innehåller fler poster än vad som visas på sidan (max 30) kan du bläddra med länkarna längst ner [Föregående /1/2/3/ Nästa].

Sortera lista
Genom att klicka på pilarna eller tabellrubrikerna kan du sortera listan.

Visa uppgifter om värdepapper
Om du vill visa uppgifter om ett värdepapper klickar du på värdepapprets namn under Namn.

Lägg till värdepapper i egen lista
Om du vill lägga till värdepapper i egen lista markerar du radioknappen framför det aktuella värdepappret. Klicka sedan på Lägg till i lista nederst på sidan. Vill du ha hjälp med att skapa egna listor, gå till Kurser och Nyheter – Egna listor – Administrera/Skapa ny lista i Hjälpmenyn.

Handla värdepapper
Om du vill Handla värdepapper klickar du på Handla för det aktuella värdepappret. Vill du ha hjälp med att handla värdepapper, gå till Portfölj – Handla – Lägg order i Hjälpmenyn.

Stäng Skriv ut