Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om order och avslut

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Avslut eller
Spara/Placera – Aktier/Värdepapper – Portfölj – Orderstatus.

1. Klicka på ordernumret. Du kommer till sidan Uppgifter om order och avslut. Om ordern har gått till avslut visas tidpunkten för avslutet i tabellen. Här visas även om ordern har nått delavslut, och det finns resterande delar av order.

  • Om en order har gått till delavslut och du vill ändra köp/säljkurs för resterande del måste du annullera ordern och lägga en ny order med önskad köp/säljkurs.
Stäng Skriv ut