Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om uppgifter om värdepapper

När du kommer till huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper. Du kommer till sidan med uppgifter om värdepapper från alla sidor under Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter där värdepappret presenteras med en länk, samt från sidan Innehav under Portfölj.

Du kan välja mellan sex olika sidor med uppgifter:

 • Kurser och avslut – Här ser du uppgifter om kurser och avslut för valt värdepapper, information om senaste avslut, kurshistorik samt diagram över dagens kursutveckling.
 • Information – Här visas information om värdepappret/bolaget.
 • Nyheter – Här ser du senast publicerade nyheter om värdepappret/bolaget.
 • Diagram – Här kan du välja att visa olika jämförande uppgifter om värdepappret i diagram.
  Du kan också välja att ta fram ett avancerat diagramverktyg för Teknisk analys.
 • Mäklarstatistik - Här visas information om omsatta belopp per mäklare. Du får information per dag, vecka och månad.
 • Insynshandel - Här visas transkationer i aktien för de personer som är insynsregistrede i bolaget.
 • Reslutat- och Balansräkning - Här visas bolagens resultat- och Balansräkningar.

På samtliga sidor visas en tabell med kursförändring, aktuella köp- och säljkurser, senaste, högsta och lägsta betalkurs under handelsdagen, antalet omsatta värdepapper under handelsdagen, värdepapprets omsättning under handelsdagen samt tid för senaste avslut.

Via dessa sidor kan du även:

 • Öppna tjänsten Egna kursbevakningar för att lägga till värdepapper för bevakning och följa de kursbevakningar som du har lagt upp.
 • Handla värdepapper

Instruktioner på varje sida
Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Stäng Skriv ut