Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa diagram

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper. Du kommer till sidan med uppgifter om värdepapper från alla sidor under Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter där värdepappret presenteras med en länk, samt från sidan Innehav under Portfölj.

1. Klicka på värdepapprets namn. Du kommer till sidan med uppgifter om värdepappret – Kurser och avslut.

2. Klicka på länken Diagram. Här kan du välja att visa olika jämförande uppgifter om värdepappret i diagram.

3. Välj intervall i rullistan.

4. Välj typ av diagram. Du kan välja något av följande diagram:

Volym: Visar ett stapeldiagram med antalet omsatta aktier under perioden.

Glidande medelvärde: Visar två jämförelsekurvor med glidande medelvärde över 20 respektive 40 dagar. Kurvan beräknas vid varje tidpunkt som medelvärdet av kursen 20/40 dagar bakåt i tiden.

Glidande medelvärde är en statistik metod för att jämna ut små kursändringar och visa den underliggande trenden. I beskrivningen under diagrammet förkortas glidande medelvärde med MA (movin averages).

RSI - Relative Strength Index: Visar en jämförelsekurva med RSI-värdet. RSI är en teknisk analysmodell som jämför kursens rörelser uppåt i jämförelse nedåt och ger signal om aktien är över- eller undersåld.

Candlesticks: Visar varje dags kursutveckling med öppningskurs och slutkurs samt högsta och lägsta kurs under vald tidsperiod. Öppningskurs och slutkurs visas med en färgad triangel.
- Grön färg visar att slutkursen var högre än öppningskursen.
- Röd färg visar att slutkursen var lägre än öppningskursen.
Dessutom visar spannet högsta-lägsta kurs med en lodrät linje.

Candlesticks är ett sätt att representera aktiekurser på som underlag för teknisk analys. Candlesticks kan inte kombineras med jämförelse med index eller aktie.

5. Välj i rullistan vilket index du vill jämföra med.

6. Välj i rullistan vilken aktie du vill jämföra med.

7. Klickar på Visa. Diagrammet visas.

Handla värdepapper
Om du vill handla värdepapper klickar du på Handla för det aktuella värdepappret. Vill du ha hjälp med att handla värdepapper, gå till Portfölj – Handla – Lägg order i Hjälpmenyn.

Egna kursbevakningar
Om du vill lägga till värdepappret för kursbevakning klickar du på länken Kursbevakningar. Då öppnas tjänsten Egna kursbevakningar.

Uppdatera
Vill du uppdatera informationen på sidan klickar du på Uppdatera sidan. Kursinformation uppdateras i realtid.

Stäng Skriv ut