Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa nyheter

I huvudmenyn väljer du Spara/Placera – Aktier/Värdepapper. Du kommer till sidan med uppgifter om värdepapper från alla sidor under Aktier/Värdepapper – Kurser och nyheter där värdepappret presenteras med en länk, samt från sidan Innehav under Portfölj.

1. Klicka på värdepapprets namn. Du kommer till sidan med uppgifter om värdepappret – Kurser och avslut.

2. Klicka på länken Nyheter. Här ser du senast publicerade nyheter om värdepappret/bolaget.

Handla värdepapper
Om du vill handla värdepapper klickar du på Handla för det aktuella värdepappret. Vill du ha hjälp med att handla värdepapper, gå till Portfölj – Handla – Lägg order i Hjälpmenyn.

Egna kursbevakningar
Om du vill lägga till värdepappret för kursbevakning klickar du på länken Kursbevakningar. Då öppnas tjänsten Egna kursbevakningar.

Uppdatera
Vill du uppdatera informationen på sidan klickar du på Uppdatera sidan. Kursinformation uppdateras i realtid.

Stäng Skriv ut