Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om batteribyte säkerhetsdosor

Svart oval säkerhetsdosa

Dosa Svart med och utan logo

Byte av batteri

Batteriet kan ej bytas utan är tänkt att hålla hela dosans liv.
När batteriet börjar ta slut visas texten "BATT5" i övre delen av fönstret. Siffran 5 räknas sedan ned till 0 och då är batteriet slut. Vid normalanvändning är det drygt en månad från den första varningen tills batteriet är slut. Kontakta därför ditt bankkontor när du får första varningen för att byta till en ny dosa.

Kopparfärgade säkerhetsdosan

Kopparfärgade säkerhetsdosan

Byte av batteri

Batteriet kan ej bytas utan är tänkt att hålla hela dosans liv.
När batteriet börjar ta slut visas texten "BATT5" i övre delen av fönstret. Siffran 5 räknas sedan ned till 0 och då är batteriet slut. Vid normalanvändning är det drygt en månad från den första varningen tills batteriet är slut. Besök därför ditt bankkontor när du får första varningen för att byta till en ny dosa.

Säkerhetsdosan med grå front

grofrontdosa

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstret. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

 1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri. Om dosan är på vänta tills den automatiskt stängs av.
 2. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt.
  Skruva i skruvarna.

Säkerhetsdosan med Myntet

Säkerhetsdosan med Myntet.

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstrets övre högra hörn. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

 1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri.
  Om dosan är på, tryck på CANCEL-knappen tills dosan stängs av.
 2. Skruva ur den lilla skruven på baksidan av dosan.
 3. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt
 4. Skruva i den lilla skruven igen.

Säkerhetsdosan med Eken

Säkerhetsdosan med Eken.

Byte av batteri

När batteriet behöver bytas visas en batterisymbol i fönstrets övre högra hörn. I dosan sitter ett CR2032 litium-batteri som du hittar i klock- och kameraaffärer.

 1. Kontrollera att dosan är avslagen innan du börjar byta batteri.
  Om dosan är på, tryck på CANCEL-knappen tills dosan stängs av.
 2. Skruva ur den lilla skruven på baksidan av dosan.
 3. Dra batteriluckan nedåt och byt batteri. OBS! Sätt i batteriet på samma sätt som det gamla satt
 4. Skruva i den lilla skruven igen.

Stora säkerhetsdosan

Talande dosan

Byte av batteri

Batteriet kan ej bytas utan är tänkt att hålla hela dosans liv.

När batteriet börjar ta slut visas texten "BATT5" i övre delen av fönstret. Siffran 5 räknas sedan ned till 0 och då är batteriet slut. Vid normalanvändning är det drygt en månad från den första varningen tills batteriet är slut. Kontakta därför ditt bankkontor när du får första varningen för att byta till en ny dosa.

Talande säkerhetsdosan

Talande dosan

Byte av batteri

Lyssna på ljudfil för Byte av batteri (mp3)

Batteriet kan inte bytas utan är tänkt att hålla hela dosans livslängd.
När batteriet börjar ta slut informeras du av dosan genom meddelandet "Batterinivån är" följt av en siffra i procent. Dosan kommer att successivt informera om återstående procent av batteri genom att räkna ner från 5% till 0%. När dosan varnar om låg batterinivå kan du kontakta ditt bankkontor för en ersättningsdosa.

Stäng Skriv ut