Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Syfte och riskprofil

Här får du våra generella förslag för företagets placeringar på lite längre sikt samt för kort överskottslikviditet. Förslagen är anpassade till den risknivå och tidshorisont som du väljer samt till det rådande marknadsläget. Det finns mycket att ta hänsyn till vid placeringstillfället. Vill du ha en anpassad rekommendation för just ditt företag är du välkommen att boka tid för rådgivning. Våra kontor och telefonbanken har erfarna rådgivare som kan hjälpa dig när du vill diskutera företagets ekonomi.

Gör så här:

1. Fyll i syftet med placeringen:
- Placering eller kort överskottslikviditet
- Regelbunden avsättning eller engångsbelopp
- Beloppet företaget önskar placera
2. Fyll i företagets riskprofil:
- Ange tidshorisonten, dvs. hur länge vill du att placeringen ska löpa
- Risknivån du vill ha för placeringen
- Aktivitetsnivån ska anges utifrån hur ofta företaget ser över sina placeringar och är beredd att göra förändringar
3. Välj fortsätt för att gå vidare till sidan för placeringsförslag

Stäng Skriv ut