Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa förslag på placering

På sidan för placeringsförslag visas ett generellt placeringsförslag anpassat till den risknivå och tidshorisont som du väljer samt till det rådande marknadsläget.

Pajdiagrammet visar ett förslag på hur företaget kan fördela placeringen mellan räntor, aktier och alternativa placeringar. Under förslag på produkter återfinns den eller de produkter som kan passa företaget. I vissa fall är förslaget anpassat för placering i kapitalförsäkring.

Innehållet på denna sida är sammanställd i syfte att informera om bankens produkter och avser inte finansiell rådgivning. Placeringar i finansiella instrument kan innebära en ekonomisk risk. Vill du ha en anpassad rekommendation för företaget är du välkommen in på rådgivning. Våra kontor och telefonbanken har erfarna rådgivare som kan hjälpa dig när du vill diskutera företagets placeringar.

Stäng Skriv ut