Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om användare

Du ser alla användare och behörighetsadministratörer som har behörighet till företaget i en översikt. När du kommer till huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet och du kommer till sidan Användare – översikt.

Översikten innehåller information om:

  • Användarnas namn
  • Användarnas personnummer (för markören över användarens namn)
  • Om användarna är aktiva, inaktiva, spärrade eller har en förfallen behörighet
  • Användarnas behörigheter inom olika områden
  • Vilka användare som är behörighetsadministratörer

Status

Inaktiv. Användaren saknar behörigheter. Klicka på användarens namn för att lägga till behörigheter.

Spärrad. Användaren är spärrad och kan inte få nya behörigheter förrän spärren tas bort.

Förfallen. Giltighetstiden för användarens behörighet har gått ut.

Instruktioner på varje sida

Det finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna till varje inmatningsfält. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Alla länkar och knappar har också en kort beskrivning om vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Bankens handläggare registrerar nya användare

Nya användare kan bara registreras av handläggare på banken. En behörighetsadministratör på företaget kan alltså inte registrera nya användare. Även nya behörighetsadministratörer registreras av handläggaren på banken.

Stäng Skriv ut