Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ändra villkor för användare

När du väljer villkor för en användare bestämmer du till exempel vilka tider och från vilka IP-adresser användaren ska ha tillgång till internetbanken. Så här gör du för att ändra villkoren.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan – Användare - översikt.

1. Klicka på den användare som du ska ändra villkor för. Du kommer till sida med användarens nuvarande behörigheter.

2. Klicka på Ändra villkor. Du kommer till sidan Ändra villkor – användare.

3. Välj vilka dagar användaren ska ha behörighet till internetbanken i rullistan.

4. Ange mellan vilka klockslag användaren ska ha behörighet till internetbanken.

5. Ange om användarens IP-adress ska kontrolleras. Markera Ja om användaren endast ska ha behörighet från IP-adresser som företaget bestämmer. Markera Nej om användaren ska ha behörighet från alla IP-adresser.

6. Fyll i datum om villkoren ska tidsbegränsas. Till-datum kan anges tio år framåt i tiden. Om villkoren ska gälla tills vidare markerar du rutan Tills vidare.

7. Klicka på Spara. Du kommer till sidan Nuvarande behörigheter

Behörigheter att godkänna

När villkoren ligger i listan Behörigheter att godkänna kan du välja att:

- Godkänna ändringen av villkor på en gång. Klicka på Till godkänna.

- Registrera ytterligare behörigheter eller ändringar av behörigheter som du lägger till listan Behörigheter att godkänna.

- Ta bort en eller samtliga behörigheter i listan.

- Lämna ärendet och godkänna behörigheterna vid ett senare tillfälle.
Behörighetsändringarna ligger kvar i listan till dess att de har godkänts.
Om du vill ändra det behörighetsvillkor du registrerat klickar du på behörigheten under Behörighet för tjänster.

Godkänn behörighetsvillkor

När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Behörigheter – godkänn.

Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör användarens personnummer och dag i månad.

2. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din ändring av behörigheter och kommer till en sida som bekräftar detta.

Godkänn med BankID på Kort

1. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som användarens personnummer och dag i månad.

2. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn genom att klicka på OK. Du är nu klar med din ändring av behörighet och kommer till en sida som bekräftar detta.

Om behörighetsförändringarna måste kontrasigneras, får du meddelande om detta på bekräftelsesidan.

Om du vill skriva ut sidan klickar du på Skriv ut.

Stäng Skriv ut