Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Behörigheter att kontrasignera

Om ditt företag kräver att behörighetsadministration kontrasigneras, det vill säga godkänns av två personer i förening, måste två behörighetsadministratörer logga in på internetbanken och godkänna samma villkors- och behörighetsförändringar innan de genomförs.

Villkors- och behörighetsförändringar som ska kontrasigneras visas på sidan Företagsanvändare med behörighetsärenden att godkänna som finns under menyvalet Administrera – Behörighet – Kontrasignering. Sidan visar de villkors- och behörighetsförändringar som en annan behörighetsadministratör har godkänt och som du själv kan kontrasignera.

Klicka på den användare vars villkors- eller behörighetsförändringar du ska kontrasignera. Du kommer till sidan Godkänn behörighet – kontrollera och godkänn. Kontrollera först att uppgifterna är korrekta. Du kontrasignerar sedan med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa.

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör användarens personnummer och dag i månad.

2. Mata in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn.

Godkänn med BankID på Kort

1. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som användarens personnummer och dag i månad.

2. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn genom att klicka på OK.

Bekräftelse

Du är nu klar med din kontrasignering och kommer till en sida som bekräftar detta.

Stäng Skriv ut