Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Fullmakt att teckna avtal i internetbanken

Allmänt

Företaget kan beställa tjänster som traditionellt brukar administreras på banken. För att företagets användare ska få befogenhet att beställa även dessa tjänster i internetbanken behövs en fullmakt. 

Teckna fullmakt

Följ nedanstående tre steg för att få fullmakten:
1. Skriv ut fullmakt.
2. Behörig firmatecknare fyller i och skriver under fullmakten.
3. Firmatecknaren lämnar fullmakten till det lokala bankkontoret.
Öppna fullmakt - För företaget (pdf öppnas i nytt fönster)
Öppna fullmakt - För användare (pdf öppnas i nytt fönster) 


Administrera fullmakt

Det är möjligt att göra förändringar i användarens fullmakt. Du kan både lägga till och ta bort delar av fullmakten. Grundinställningen är att användaren har alla delar i fullmakten.


Ta bort/begränsa

För att ta bort delar i fullmakten:
1. Klicka på krysset under Fullmakt Teckna avtal eller användarens namn.
2. Klicka på Lägg till behörighet.
3. Klicka på Teckna avtal
4. De produkter/tjänster som användaren har behörighet till är markerade med ett kryss. Ska begränsning ske tas krysset bort.
5. Därefter ska borttaget verifieras.

De produkter/tjänster som har markerats för borttag men ännu inte är godkända har en kryssruta som är gråmarkerad. De produkter/tjänster som är borttagna sen tidigare redovisas utan kryssruta. 

Lägg till

För att lägga till delar i fullmakten:
1. Klicka på krysset under Fullmakt Teckna avtal eller användarens namn.
2. Klicka på Lägg till behörighet
3. De produkter/tjänster som ska läggas tillbaka till användarens behörighet markeras med ett kryss.
4. Därefter ska tillägget verifieras.

 

Stäng Skriv ut