Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort användare

En behörighetsadministratör kan ta bort inaktiva och aktiva användare.
Endast handläggare på banken kan ta bort behörighetsadministratörer.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan Användare – översikt.

1. Klicka på den användare som du ska ta bort.

2. Klicka på knappen Ta bort användare.

3. Klicka på Ta bort.
– Om användaren är aktiv kommer du till sidan Ta bort användare – kontrollera och godkänn, där du godkänner borttagningen.
– Om användaren är inaktiv kommer du till sidan Ta bort användare. Klicka på Ta bort.

Godkänn

Kontrollera att uppgifterna är korrekta och godkänn med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik..

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör användarens personnummer och dag i månad.

2. Mata in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn.

Godkänn med BankID på Kort

1. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som användarens personnummer och dag i månad.

2. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn genom att klicka på OK.

Bekräftelse

Du kommer till en sida som bekräftar att användaren har tagits bort.

Observera att användare som har en säkerhetsdosa bör återlämna den till banken om användaren är företagskund och inte längre ska använda internetbanken.

Stäng Skriv ut