Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort behörighet för användare

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan Användare - översikt.

En handläggare kan ta bort obegränsad och begränsad behörighet för tjänster och administration.

En behörighetsadministratör kan ta bort obegränsad och begränsad behörighet för tjänster.

Om användaren har obegränsad behörighet kan du inte begränsa behörigheten genom att ta bort någon behörighet. Du måste först ta bort den obegränsade behörigheten och därefter tilldela användaren begränsad behörighet. Om användaren har begränsad behörighet kan du däremot ta bort enstaka behörigheter eller alla behörigheter för tjänster.

Ta bort behörighet

1. Klicka på användarens namn under Namn. Du kommer till sidan med Nuvarande behörigheter.

2. Klicka på den behörighet som du vill ta bort under rubriken Tjänst. Du kommer till sidan Behörighet användare - visa/ändra.

3. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Nuvarande behörigheter. Den eller de behörigheter som ska tas bort visas i listan Behörigheter att godkänna.

  • Om du vill ta bort behörigheter för tjänster med konton:
    - När Ta bort-knappen visas kan du bort behörigheter för samtliga konton. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Ta bort behörigheter. Klicka på Ta bort. Du kommer därefter till sidan Nuvarande behörigheter. De behörigheter du valt att ta bort visas i listan Behörigheter att godkänna till höger på sidan.
    - När Ta bort-knappen inte visas måste du ta bort behörigheten för ett konto i taget. Klicka på kontonumret under Tillgängliga konton. Du kommer till en sida där enbart det valda kontot visas. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Nuvarande behörigheter. De behörigheter du valt att ta bort visas i listan Behörigheter att godkänna till höger på sidan.

Behörigheter att godkänna

När behörighetsändringen ligger i listan Behörigheter att godkänna kan du välja mellan att:

- Godkänna behörighetsändringen på en gång. Klicka på Till godkänna.

- Registrera ytterligare behörigheter eller ändringar av behörigheter som du lägger till listan Behörigheter att godkänna.

- Ta bort en eller samtliga behörigheter i listan.

- Lämna ärendet och godkänna vid ett senare tillfälle.

Behörigheterna eller villkorsändringarna ligger kvar i listan till dess att de har godkänts.

Om du vill visa/ändra den behörighet eller villkor du registrerat klickar du på behörighetens namn under Funktion.

Godkänn behörighet

När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Godkänn behörighet – Kontrollera och godkänn.

Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Ta bort alla behörigheter för tjänster

Vill du ta bort alla behörigheter för användarens tjänster gör du så här:

1. Klicka på användarens namn under Namn. Du kommer till sidan med uppgifter om användare.
2. Klicka på Ta bort alla behörigheter för tjänster som finns nederst på sidan.
3. Du kommer till sidan Borttag av användarens alla behörigheter för tjänster. Klicka på Fortsätt för att bekräfta och godkänna att du vill ta bort användarens alla behörigheter.

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör personnummer och dag i månad.

2. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din ändring av behörigheter och kommer till en sida som bekräftar detta.

Godkänn med BankID på Kort

1. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som personnummer och dag i månad.

2. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn ändringen genom att klicka på OK. Du är nu klar med din ändring av behörigheter och kommer till en sida som bekräftar detta.


Om behörighetsförändringarna måste kontrasigneras får du ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.

Om du vill skriva ut sidan klickar du på Skriv ut.

Stäng Skriv ut