Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa eller ändra behörighet för användare

huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighet. Du kommer till sidan Användare – översikt.

Visa nuvarande behörighet

Klicka på användarens namn för att se användarens behörigheter:

Klicka på den behörighet du vill visa. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra. Beroende på behörighet visas olika uppgifter om villkor.

Om behörigheten gäller en tjänst där konton ingår klickar du på kontonumret under Konton. Du kommer till en sida där ytterligare villkor visas.

Via sidan Behörighet användare visa/ändra kan du även ta bort behörighet för tjänsten. Om du vill ha hjälp med att ta bort en behörighet väljer du klickar du på Hjälp i menyn och väljer Ta bort behörighet för användare.

Ändra behörighet

Det går inte att ändra begränsad behörighet till obegränsad behörighet eller tvärtom via funktionen Ändra behörighet. Istället måste du först ta bort den nuvarande behörigheten och sedan tilldela användaren en ny behörighet.

Om användaren har obegränsad behörighet kan du inte begränsa behörigheten genom att ta bort någon tjänst. För obegränsad behörighet går det endast att ändra villkoret Godkänn med ID-metod: Ensam eller Två i förening. Men om hela företaget har villkoret Två i förening kan inte en enskild användare ha villkoret Ensam.

Om användaren har begränsad behörighet kan du:
- Lägga till eller ta bort behörighet för tjänster.
- Ändra villkor för en behörighet, till exempel vilket maxbelopp som användaren har rätt att hantera.

Så här ändrar du en behörighet:
1. Klicka på den användare vars behörighet du vill ändra. Du kommer till en sida med användarens nuvarande behörigheter.

2. Klicka på den behörighet som du vill ändra. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra.

  • Om behörigheten innehåller villkoret Godkänn med ID-metod kan du välja om användaren får godkänna ett ärende ensam, två i förening eller endast förbereda ärendet.
  • Om behörigheten innehåller konton klickar du på kontonumret under Konton. Du kommer till en sida där du kan göra ändringar för ett specifikt konto.

3. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Nuvarande behörigheter. Den behörighet du har ändrat ligger i listan Behörigheter att godkänna. Klickar du på fortsätt kommer du till sidan Nuvarande behörigheter.

Behörigheter att godkänna

När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna kan du välja mellan att:

- Godkänna behörigheten på en gång. Klicka på Till godkänna.

- Registrera ytterligare behörigheter eller ändringar av behörigheter som du lägger till listan Behörigheter att godkänna.

- Ta bort en eller samtliga behörigheter i listan.

- Lämna ärendet och godkänna vid ett senare tillfälle.

Behörigheterna eller villkoren ligger kvar i listan till dess att de har godkänts.
Om du vill visa/ändra den behörighet eller villkor du registrerat klickar du på behörighetens namn. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra.

Godkänn behörighet

Klicka på Till godkänna för att gå vidare och godkänna behörigheterna.

För att godkänna behörigheten gör du så här:
1. Kontrollera att personuppgifterna stämmer.
2. Kontrollera behörigheten och att villkoren stämmer.
3. Godkänn med din ID-metod, till exempel en säkerhetsdosa.

Läs mer under respektive rubrik.

Godkänn med säkerhetsdosa

1. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör användarens personnummer och dag i månad.

2. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

3. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med din ändring av behörigheter och kommer till en sida som bekräftar detta.

Godkänn med BankID på Kort

1. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som användarens personnummer och dag i månad.

2 Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

3. Godkänn uppdraget genom att klicka på OK. Du är nu klar med din ändring av behörigheter och kommer till en sida som bekräftar detta.

Om behörighetsförändringarna måste kontrasigneras får du ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.

Om du vill skriva ut sidan klickar du på Skriv ut.

Stäng Skriv ut