Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Behörighetsmallar - ny mall

I en mall kan du lägga upp begränsad behörighet för tjänster. Mallar kan inte innehålla behörighet för administration eller obegränsad behörighet.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighetsmallar. Du kommer till sidan Behörighetsmallar – översikt.

1. Klicka på Ny mall. Du kommer till sidan Behörighetsmallar – ny mall.

2. Fyll i namn på mallen i inmatningsfältet.

3. Fyll i en beskrivning av mallen i inmatningsfältet. Använd en beskrivning som hjälper dig att komma ihåg vilka behörigheter som ingår i mallen.

Skapa behörighet för mall

4. Klicka på Skapa behörighet. Du kommer till sidan Skapa behörighet för mall.

5. Klicka på den behörighet som ska ingå i mallen under rubriken Behörighet för tjänster.

Ange villkor

6. Beroende på vilken behörighet du valt att registrera ingår olika villkor som ska gälla för behörigheten. Vissa behörigheter innehåller inga villkor. Följande villkor kan ingå:

  • Godkänn med ID-metod: Markera om användaren får godkänna ett ärende ensam, två i förening eller endast förbereda ärendet.
  • Maxbelopp i SEK: Ange vilket maxbelopp som gäller för mallen.
  • Konto: Markera vilka konton som ska ingå i mallen. Om alla konton ska ingå klickar du på rutan till vänster om Konto.

7. Klicka på Lägg till. Behörigheten läggs till listan Valda behörigheter. Om du vill kan du lägga till fler behörigheter till mallen. Klicka på Fortsätt. Du kommer till sidan Behörighetsmallar – ny mall.

8. Klicka på Spara när du är färdig. Du kommer till en sida som bekräftar att den nya mallen är sparad.

Stäng Skriv ut