Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Behörighetsmallar - översikt

I huvudmenyn väljer du Administrera - Behörighetsmallar. Du kommer till sidan Behörighetsmallar - Översikt.

Nya mallar

Du kan skapa nya mallar via denna sida. Klicka på Ny mall. Om du vill ha mer hjälp med att skapa nya mallar väljer du Behörighetsmallar – Ny mall i Hjälpmenyn.

Befintliga mallar

Om du har mallar sedan tidigare visas de i översikten. Via denna sida kan du:

  • Ändra befintliga behörighetsmallar
  • Ta bort en eller samtliga behörighetsmallar

Om du vill ha mer hjälp med att ändra/ta bort mallar väljer du Visa/ändra behörighetsmall eller Ta bort behörighetsmall i Hjälpmenyn.

Stäng Skriv ut