Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kopiera behörighetsmall

Behörighetsmallar kan du använda för att enkelt kopiera samma behörighet till flera användare. Mallen kopieras till en användare i taget.

En mall kan inte innehålla behörighet för administration eftersom en handläggare på banken måste tilldela den behörigheten. Mallen kan inte heller innehålla obegränsad behörighet.

1. För att kunna kopiera en behörighetsmall till en användare måste du först ha lagt upp en mall. Se Behörighetsmallar – ny mall i hjälpmenyn.

2. När mallen är klar väljer du Administrera – Användare i huvudmenyn. Du kommer till sidan Användare – översikt.

3. Klicka på den användare som du ska kopiera mallen till. Du kommer till sidan Uppgifter om användare.

4. Klicka på Kopiera mall. Du kommer till sidan Kopiera behörighetsmall.

5. Markera den mall som ska kopieras.

6. Klicka på Kopiera. Du kommer till sidan Uppgifter om användare och de nya behörigheterna ligger i listan Behörigheter att godkänna till höger på sidan. Nu har behörigheterna kopierats till användaren. Om du gör ändringar i behörigheter i detta läge ändrar du inte i mallen utan i användarens individuella behörighet.

  • Om du vill visa/ändra behörigheterna klicka på länken under Behörighet för tjänster. Du kommer till sidan Behörighet användare – visa/ändra och kan göra dina ändringar. Om du vill ha mer hjälp med att visa/ändra behörigheter väljer du Visa/ändra behörighet för användare i hjälpmenyn.

7. Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Behörigheter – godkänn.

Godkänn behörighet

8. När behörigheten ligger i listan Behörigheter att godkänna klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan Behörigheter – godkänn. Läs vidare på punkt 9 under respektive rubrik beroende på om du är Behörighetsadministratör eller Handläggare.

Behörighetsadministratör

9. Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn med den ID-metod du använder I internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

Godkänn med säkerhetsdosa

10. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör användarens personnummer och dag i månad.

11. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

12. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att behörigheterna i mallen har kopierats till användaren.

Godkänn med BankID på Kort

10. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som användarens personnummer och dag i månad.

11. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

12. Godkänn genom att klicka på OK. Du kommer till en sida som bekräftar att behörigheterna i mallen har kopierats till användaren.

  • Om behörighetsförändringarna måste kontrasigneras, det vill säga godkännas av två personer i förening, får du ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.
  • Om du vill skriva ut sidan klickar du på webbläsarens skriv ut-funktion.

Handläggare

9. Kontrollera att uppgifterna stämmer och godkänn sedan.

10. Fyll i datum för registreringen.

11. Ange var fullmakten/avtalet förvaras.

12. Klicka på Godkänn. Du kommer till en sida som bekräftar att behörigheterna i mallen har kopierats till användaren.

  • Om du vill skriva ut sidan klickar du på webbläsarens skriv ut-funktion.
Stäng Skriv ut