Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa/ändra behörighetsmall

I en mall kan du lägga upp begränsad behörighet för tjänster. Den kan inte innehålla behörighet för administration eller obegränsad behörighet.

I huvudmenyn väljer du Administrera – Behörighetsmallar. Du kommer till sidan Behörighetsmallar – översikt.

1. Klicka på länken under Namn på den mall du vill visa/ändra. Du kommer till sidan Behörighetsmallar – visa/ändra.

2. Du kan ändra mallens namn och beskrivning i inmatningsfälten. Klicka på Spara. Du kommer till en sida som bekräftar att mallen är uppdaterad.

3. För att visa, ändra eller ta bort behörigheter klickar du på tjänsterna under Nuvarande behörighet. I en mall med inlagda behörigheter kan du lägga till ytterligare behörighet, ta bort behörighet eller ändra villkor i en behörighet. Läs vidare under respektive rubrik nedan.

Lägga till ytterligare behörighet för tjänster

1. Klicka på Skapa behörighet. Du kommer till sidan Skapa behörighet för mall.

2. Klicka på den behörighet som ska ingå i mallen under rubriken Behörighet för tjänster.

3. Beroende på vilken behörighet du valt att registrera ingår olika villkor som ska gälla för behörigheten. Vissa behörigheter innehåller inga villkor. Följande villkor kan ingå:

  • Maxbelopp i SEK: Ange vilket maxbelopp som gäller för mallen.
  • Konto: Markera vilka konton som ska ingå i mallen. Om alla konton ska ingå klickar du på rutan till vänster om Konto.
  • Godkänn med ID-metod: Markera om användaren får godkänna ett ärende ensam två i förening eller endast förbereda ärendet.

4. Klicka på Lägg till. Behörigheten läggs till listan Valda behörigheter. Klicka på Fortsätt. Du kommer till en sida som bekräftar att mallen är uppdaterad.

Ta bort behörighet för tjänster

1. Klicka på Ta bort.
2. Om du vill ta bort behörigheter för tjänster med konton:
- När Ta bort-knappen visas kan du bort behörigheter för samtliga konton. Klicka på Ta bort. Du kommer till sidan Ta bort behörigheter. Klicka på Ta bort. Du kommer till en sida som bekräftar att mallen är uppdaterad.
- När Ta bort-knappen inte visas måste du ta bort behörigheten för ett konto i taget. Klicka på kontonumret under Tillgängliga konton. Du kommer till en sida där enbart det valda kontot visas. Klicka på Ta bort. Du kommer till en sida som bekräftar att mallen är uppdaterad.

Ändra villkor i en behörighet

Du kan ändra villor i en behörighet, till exempel vilket maxbelopp som användaren har rätt att hantera.

  • Om behörigheten enbart innehåller villkoret Godkänn med ID-metod kan du ändra om användaren får godkänna ett ärende ensam, två i förening eller endast förbereda ärendet.
  • Om behörigheten innehåller konton klickar du på kontonumret under Konton. Du kommer till en sida där du kan göra dina ändringar för ett specifikt konto.

1. Gör dina ändringar.

2. Klicka på Spara. Du kommer till en sida som bekräftar att mallen är uppdaterad.

Stäng Skriv ut