Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om platser/IP-adresser

När du kommer till huvudmenyn väljer du Administrera – Platser/IP-adresser. Administration av platser/IP-adresser är av teknisk karaktär och bör göras av någon med kompetens inom området, till exempel nätverkstekniker.

Du kan välja att styra behörigheten till internetbanken till vissa platser/IP-adresser. Det betyder att du kan välja från vilka platser/IP-adresser dina användare ska ha behörighet till internetbanken.

För att kunna välja platser måste företaget ha villkoret Utökad hantering av behörighet. Om du är behörighetsadministratör kan du kontakta din bankhandläggare för mer information.


När du har lagt upp platser för ditt företag måste du sedan ange om kontroll av IP-adress ska ske för varje användare. Det görs på sidan Uppgifter om användare. Om du vill ha hjälp med detta väljer du Användare – Ändra villkor för användare i Hjälpmenyn.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Stäng Skriv ut