Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hantera kontogrupper

Du väljer i huvudmenyn Administrera – Kontogrupp rapport. Du kommer till sidan Kontogrupp rapporter.

Skapa ny kontogrupp

1. Klicka på knappen Ok under rubriken Skapa ny kontogrupp. Du kommer till en sida som visar alla konton som kan ingå i en kontogrupp och som du är behörig till. Kontona visas per organisationsnummer.
2. Skriv in ett namn på den nya kontogruppen.
3. Klicka i rutan framför de konton som ska ingå i den nya kontogruppen.
4. Klicka på Spara. Du kommer till en sida som visar den nya kontogruppen.

  • Om du vill beställa rapporter för en kontogrupp. Se hjälpen för Beställa rapporter under Om kontoinformation Ekonomisk översikt eller Om kontoinformation koncernkontohierarki i Hjälpmenyn

Ändra en kontogrupp

I sidan Kontogrupp rapporter:
1. Välj en kontogrupp i rullistan
2. Klicka på knappen Visa. Du kommer till en sida som visar den valda kontogruppen. Kontona visas per organisationsnummer.
3. Klicka på knappen Ändra. Du kommer till en sida som visar den valda kontogruppen och där du kan ändra innehållet.
4. Ändra innehållet i kontogruppen genom att markera i rutorna framför kontot.
5. Klicka på Spara. Du kommer till en sida som visar den aktuella kontogruppen.
6. Klicka på Avbryt. Du kommer tillbaka till föregående sida och får möjlighet att välja en ny kontogrupp.

Ta bort en kontogrupp

I sidan Kontogrupp rapporter:
1. Välj en kontogrupp i rullistan
2. Klicka på knappen Visa. Du kommer till en sida som visar den valda kontogruppen. Kontona visas per organisationsnummer.
3. Klicka på knappen Ta bort. Du får ett varningsmeddelande. Klicka på knappen Ok. Kontogruppen tas bort.
4. Klicka på knappen Avbryt. Kontogruppen tas inte bort.

Stäng Skriv ut