Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontogrupp rapporter

I ärendet har du möjlighet att lägga till, ändra eller ta bort en kontogrupp.

Med kontogrupper får du möjlighet till gemensam rapportering för de konton som ingår i kontogruppen. En kontogrupp som du lägger upp är personlig

Du kan skapa kontogrupper med de konton i Swedbank och de sparbanker som du har behörighet till, dock inte med konton inom en koncernkontohierarki. Konton i kontogruppen kan tillhöra olika organisationsnummer.

Varje användare kan lägga upp maximalt 10 kontogrupper under varje organisationsnummer.

Dina Kontogrupper visas under rubriken Kontogrupper i Ekonomisk översikt

För en kontogrupp kan du beställa två olika rapporter. Saldorapport kontogrupp och Ränterapport kontogrupp. Se hjälpen för Om rapporter i Hjälpmenyn.

Stäng Skriv ut