Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Avvisade kontohändelser

På sidan Avvisade kontohändelser kan du se betalningar som blivit avvisade av banken. Du kan se avvisade kontohändelser för:

  • Koncerninterna överföringar
  • Internationella betalningar

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Avvisade kontohändelser.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.
 

 

Stäng Skriv ut