Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om en avvisad kontohändelse

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra / Kontohändelser översikt / Avvisade kontohändelser.

Klicka på uppdragsnamnet under Uppdrag / kontot under Till konto. Du kommer till sidan med uppgifter om vald kontohändelse. Här kan du:

  • Ändra kontohändelsen. Klicka på Ändra, du kommer till sidan där du kan ändra kontohändelsen.
  • Ta bort kontohändelsen. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.
  • Skriva ut kontohändelsen. Klicka på Skriv ut.
     
Stäng Skriv ut