Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Godkänn

En betalning kan godkännas samtidigt som du registrerar den eller vid ett senare tillfälle. Om du väljer att godkänna senare får du ett meddelande om detta under rubriken Påminnelser på din startsida i internetbanken och på de sidor där du registrerar betalningar och överföringar. Betalningen måste ligga i betalningslistan för att du ska kunna godkänna den senare. Tänk på att du måste godkänna betalningen senast två dagar innan förfallodatum.

Du godkänner betalningsmottagaren med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik.

1. När betalningen ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna dina betalningar.

2. Kontrollera att dina registrerade betalningar stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på mottagarnamnet under rubriken Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

3. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Kontrollera att siffrorna utgör summan av betalningarna.

4. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

5. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Godkänn med BankID på Kort

3. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av betalningarna.

4. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

5. Godkänn genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Bekräftelse

På sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse får du en bekräftelse som visar om betalningen skickas för betalning eller om den har blivit avvisad.

Om du är företagskund och betalningarna måste kontrasigneras, det vill säga godkänns av två personer i förening, får du även ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.
  • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om avvisad betalning där det finns information om varför betalningen har avvisats.
  • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut