Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om bg/pg-betalningar

Med tjänsten bg/pg-betalningar kan du betala fakturor eller räkningar till mottagare som har bankgiro- eller plusgironummer.

När du kommer till huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar. Här kan du välja mellan att registrera en betalning i taget eller flera på en gång. Om du använder en läspenna för att läsa in dina betalningar väljer du Registrera flera.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut