Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kontrasignera bg/pg-betalningar

Om ditt företag kräver att betalningar kontrasigneras, det vill säga godkänns av två personer i förening, måste två personer logga in på internetbanken och godkänna samma betalning innan den genomförs.

Betalningar som ska kontrasigneras visas i listan Betalningar att kontrasignera under Betala/Överföra – Bg/Pg-betalningar – Registrera en och en. Listan visar dels de betalningar du själv har godkänt och som ska kontrasigneras av någon annan, dels de betalningar som någon annan lagt upp och du själv kan kontrasignera.

Information om betalningar som måste kontrasigneras visas även på följande sidor:
- Startsidan
- Konton och lån - översikt
- De sidor där du registrerar betalningar och överföringar.
Klicka på länken "Det finns betalningar att godkänna" under Påminnelser - Ej avslutade ärenden för att komma till Bg/Pg-betalningar – Registrera en och en. Betalningarna ligger i listan Betalningar att kontrasignera.

Tänk på att du måste kontrasignera betalningarna senast två dagar före förfallodagen.

Betalningar att kontrasignera

När betalningarna ligger i listan Betalningar att kontrasignera kan du välja mellan att:

- Kontrasignera betalningar. Klicka på Till godkänna. Du kommer först till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - välj, där du väljer vilka betalningar du vill kontrasignera. Gå vidare till punkt 1 nedan.

- Ändra en enskild betalning. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan till höger på sidan och måste godkännas av både dig och ytterligare en person (kontrasigneras) innan den skickas iväg.

- Ta bort en enskild betalning. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka sedan på Ta bort längst ner på sidan.

Bankgiro- och plusgirobetalning – välj

1.Välj vilka betalningar du vill kontrasignera. Alla betalningar på sidan är markerade, avmarkera de betalningar som inte ska kontrasigneras.

  • Om du vill ändra uppgifter klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan till höger på sidan och måste godkännas av både dig och ytterligare en person (kontrasigneras) innan den skickas iväg.

Klicka på Till godkänna. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - kontrasignera.

Kontrasignera

Kontrollera att betalningarna stämmer och godkänn med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Godkänn med säkerhetsdosa

3. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av betalningarna.

4. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.

5. Klicka på Godkänn. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse.

Godkänn med BankID på Kort

3. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av betalningarna.

4. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du använder två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.

5. Godkänn genom att klicka på OK. Du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse

Bekräftelse

På sidan Bankgiro- och postgirobetalning - bekräftelse får du en bekräftelse som visar om betalningen skickats för betalning eller om den har blivit avvisad.

  • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.
  • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om avvisad betalning där det finns information om varför betalningen har avvisats.
Stäng Skriv ut