Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Kopiera betalning

När du ska göra betalningar som innehåller exakt samma uppgifter som tidigare betalningar kan du välja att kopiera en tidigare betalning. De tidigare uppgifterna fylls i automatiskt i inmatningsfälten och du behöver bara godkänna betalningen.

1. I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser - Bg/Pg-betalningar.

2. Klicka på mottagarnamn under Mottagare på den betalning som du vill kopiera. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk betalning.

3. Klicka på Kopiera. Betalningen kopieras och du kommer till sidan Bankgiro- och plusgirobetalning med inmatningsfälten ifyllda. Du kan ändra uppgifter i inmatningsfälten om du vill.

4. Gå vidare och registrera din betalning genom att klicka på Lägg till. Den kopierade betalningen läggs i betalningslistan och du kan sedan godkänna den.

Stäng Skriv ut