Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Registrera en och en

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Bg/Pg-betalningar - Registrera en och en.

Välj konto och mottagare

1. Välj i rullistan från vilket konto fakturan/räkningen ska betalas.
2. Välj mottagare i rullistan. Om mottagaren inte finns i rullistan klickar du på länken Lägg till ny mottagare. Nya fält öppnas där du skriver in en ny mottagare. 

 •  Gå till punkt 6 om du inte ska lägga till ny mottagare.

Lägg till ny mottagare

3. Välj betalningsrutin genom att markera om fakturan/räkningen ska betalas via bankgiro eller plusgiro.
4. Fyll i mottagarens bankgiro- eller plusgironummer.
5. Klicka på Hämta namn. Då visas mottagarens juridiska namn, vilket kan skilja sig från namnet på fakturan. I fältet Mottagare kan du ändra det juridiska namnet till ett annat. 

Betalningsuppgifter

6. Fyll i beloppet.
7. Fyll i förfallodatumet om betalningen ska vara mottagaren tillhanda minst en dag och högst ett år framåt i tiden. Lämna fältet blankt om du vill att pengarna ska nå mottagaren så snart som möjligt. 
8. Välj referens, det vill säga OCR-nummer eller Meddelande. Om betalningsavin har ett OCR-nummer ska det alltid användas. Finns det inget OCR-nummer kan det vara fakturanummer eller kundnummer som ska skrivas in som meddelande.
9. Skriv in OCR-numret eller ditt meddelande, till exempel faktura- eller referensnummer. 

Övriga uppgifter

10. I fältet Egen notering kan du skriva en notering som visas på ditt kontoutdrag. Gör du ingen notering visar kontoutdraget namnet på mottagaren.
11. Klicka på Lägg till så flyttas betalningen till betalningslistan längst upp till höger på sidan. 

 • Har du fyllt i uppgifter för en ny mottagare kommer du till sidan för att godkänna betalningsmottagare med säkerhetsdosa.
 • Gå till punkt 16 om du inte har lagt till en ny mottagare.

Godkänn med säkerhetsdosa

12. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör de sista åtta siffrorna i bankgiro- eller plusgiro-numret.
13. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
14. Klicka på Godkänn. Du kommer nu tillbaka till sidan Bankgiro- och plusgirobetalningar. Dina registrerade betalningar ligger i betalningslistan till höger på sidan.  

Betalningslistan

15. När betalningarna ligger i betalningslistan kan du välja att:

 • Godkänna betalningen på en gång. Klicka på Till godkänna.
 • Registrera ytterligare betalningar som du lägger till betalningslistan.
 • Lämna ärendet och godkänna betalningarna vid ett senare tillfälle.

Betalningarna ligger kvar i betalningslistan till dess att de har godkänts. Tänk på att du måste godkänna betalningarna senast två dagar före förfallodatum.  

 • Om du vill ändra en betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas då åter i betalningslistan till höger på sidan.
 • Om du klickar på Ta bort alla tas alla betalningar bort. Om du bara vill ta bort en betalning klickar du på mottagarnamn under Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan. Klicka sedan på Ta bort längst ner på sidan.

Godkänn

När betalningen ligger i betalningslistan klickar du på Till godkänna. Du kommer till sidan för att godkänna dina betalningar. Du godkänner betalningarna med den ID-metod du använder i internetbanken, till exempel en säkerhetsdosa. Läs mer under respektive rubrik nedan.

Kontrollera

16. Kontrollera att dina registrerade betalningar stämmer och att summan är rätt. Vill du göra en ändring klickar du på mottagarnamnet under rubriken Mottagare. Då flyttas betalningen tillbaka till registreringsfälten och du kan göra dina ändringar. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade betalningen visas i betalningslistan till höger på sidan. Klicka på Till godkänna.

Godkänn med säkerhetsdosa

17. Mata in de siffror som anges på sidan i säkerhetsdosan. Siffrorna utgör summan av betalningarna.
18. Skriv in den kod du får från dosan i inmatningsfältet.
19. Klicka på Godkänn. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Godkänn med BankID på Kort

20. Kontrollera att siffrorna i uppdragets referensnummer är desamma som summan av betalningarna.
21. Skriv in din sexsiffriga PIN-kod. Om du har två PIN-koder till ditt BankID anger du PIN-koden för underskrift.
22. Godkänn genom att klicka på OK. Du är nu klar med dina betalningar och kommer till en sida som bekräftar att dina betalningar är registrerade.  

Bekräftelse

På sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse ser du om betalningen skickats för betalning eller om den har blivit avvisad.

Om du är företagskund och betalningarna måste kontrasigneras, får du även ett meddelande om detta på bekräftelsesidan.

 • Om du vill titta på den information som finns registrerad om din betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.
 • Om du vill åtgärda en avvisad betalning klickar du på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om avvisad betalning där det finns information om varför betalningen har avvisats.
 • Om du vill kan du skriva ut bekräftelsen. Klicka på Skriv ut.
Stäng Skriv ut