Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort bg/pg-betalning

Betalningar kan tas bort både före och efter att de godkänts. Odaterande betalningar genomförs omgående och kan inte tas bort när de har godkänts.

Betalningar som du ännu inte har godkänt

Det finns tre olika sätt att ta bort betalningar som ännu inte har godkänts.

Under registrering:

Lämna sidan där du registrerar din bg/pg-betalning. Uppgifterna sparas inte förrän du har klickat på knappen Lägg till.

Från betalningslistan:

När du har klickat på Lägg till hamnar betalningen i betalningslistan.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan.

2. Klicka på Ta bort längst ner på sidan.  

Från sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - godkänn:

När betalningen ligger i betalningslistan och du klickar på Till godkänna kommer du till sidan för att godkänna betalningen.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Betalningen flyttas tillbaka till registreringsfälten.

2. Klicka på Ta bort längst ner på sidan.  

Betalningar som du har godkänt

Endast betalningar som är daterade för betalning framåt i tiden kan tas bort efter det att de har godkänts. Du kan ta bort betalningar fram till två dagar före förfallodatum. Det finns två sätt att ta bort betalningar som redan har godkänts:

Från sidan Bankgiro- och plusgirobetalning - bekräftelse:

När du har godkänt betalningen visas en bekräftelse.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta att du vill ta bort betalningen.  

Från Aktuella kontohändelser - Bg/Pg-betalningar:

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Aktuella kontohändelser - Bg/Pg-betalningar.
1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om aktuell betalning.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Betalningar via autogiro

En aktuell autogirobetalning kan tas bort (stoppas) i din internetbank fram tills klockan 23.00 dagen före betalningen ska effektueras (uttagsdatum). Du kan endast ta bort en autogirobetalning där företaget har skickat in betalningsunderlaget till Bankgirot.

Historiska (redan genomförda) betalningar

Du kan även ta bort historiska betalningar från listan Historiska kontohändelser.

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra - Kontohändelser översikt - Historiska kontohändelser - Bg/Pg-betalningar.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk betalning.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta meddelandet.

Eftersom betalningen redan är genomförd, tas den bara bort från listan Historiska kontohändelser. Själva betalningen makuleras inte.
 

Stäng Skriv ut