Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Granska fil

I huvudmenyn väljer du Startsida – Filöverföring. Du kommer till sidan Filöverföring – Godkänn/Ta bort fil. På sidan visas dina överförda filer.

Klicka på filnamnet under rubriken Filnamn. Du kommer till sidan Uppgifter om överförd fil och kan granska innehållet.

  • Vill du ta bort filen klickar du på Ta bort. Filen blir då inte bearbetad och inga uttag görs från kontot. Filen kommer att ligga kvar i Internetbanken med status Borttagen i tre månader. En fil med status Mottagen går inte att ta bort via Internetbanken. Om du behöver makulera en fil som har status Mottagen gäller respektive betalningstjänsts regler. Se användarmanualen för den tjänst det gäller.
Stäng Skriv ut