Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om filöverföring

Här kan du skicka löne-, utbetalnings- och leverantörsbetalningsfiler för bearbetning och utbetalning. Du kan även granska, godkänna eller ta bort redan överförda filer.

I huvudmenyn väljer du Startsida – Filöverföring. Du kommer till sidan Filöverföring – Godkänn/Ta bort fil. Vill du skicka en ny fil klickar du på länken Skicka ny fil.


Instruktioner på varje sida

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen.

Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du har godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut