Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort fil

I huvudmenyn väljer du Startsida – Filöverföring. Du kommer till sidan Filöverföring – Godkänn/Ta bort fil. På sidan visas dina överförda filer.

Det går att ta bort en fil när den har status:

  • Ska godkännas.
  • Kontrasignering krävs.
  • Godkänd.

Det går inte att ta bort en fil när den har status:

  • Mottagen – Filen är under bearbetning eller är bearbetad och klar.
  • Borttagen – Filen är redan borttagen.

Ta bort

1. Klicka på filnamnet under rubriken Filnamn. Du kommer till sidan Uppgifter om överförd fil och kan granska innehållet.

2. Klicka på Ta bort. Filen blir inte bearbetad och inga uttag görs från kontot.

Information om filen ligger kvar i internetbanken i tre månader efter att filen fått status Mottagen eller Borttagen.

En fil med status Mottagen går inte att ta bort via internetbanken. Om du behöver makulera en fil som har status Mottagen gäller respektive betalningstjänsts regler. Se användarmanualen för den tjänst det gäller.

Stäng Skriv ut