Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Avvisade finansiella överföringar

Om en finansiell överföring avvisas, får du ett meddelande om det på sidan Finansiella överföringar – bekräftelse.

  • Vill du skriva ut sidan, klicka på Skriv ut.

En finansiell överföring som har avvisats visas även som Ej avslutade ärenden under rubriken Påminnelser på sidan Ekonomisk översikt och på de sidor där du registrerar överföringar eller betalningar.

Åtgärda en avvisad finansiell överföring:

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Överföringen flyttas tillbaka till registreringsfälten till vänster på sidan och du kan göra dina ändringar.

2. Klicka på Spara när du är färdig. Den ändrade överföringen visas i Överföringslistan.

Stäng Skriv ut