Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Finansiella överföringar

I huvudmenyn väljer du Betala/Överföra – Överföringar – Finansiella överföringar.

I ärendet kan du göra en finansiell överföring till valfritt konto inom Sverige.

En finansiell överföring genomförs alltid omgående och kan inte läggas upp för bevakning.

En finansiell överföring till konto i Swedbank eller sparbank blir alltid förmånsvaluterad på mottagarkontot. Pengarna är tillgängliga på mottagarkontot omgående, oavsett när överföringen genomförs.

En finansiell överföring till konto i annan bank än Swedbank och sparbank, utförs snarast möjligt och mottagarbanken ges möjlighet att förmånsvalutera insättningen. Överföringen måste slutsigneras före 15.30 för att kunna genomföras. Om överföringen slutsigneras senare än 15.30 kommer den att avvisas.

Instruktioner på varje sida

Till varje inmatningsfält finns en instruktion för hur du fyller i uppgifterna. Ställ markören i inmatningsfältet så visas instruktionen.

Till alla länkar och knappar finns en kort beskrivning av vad som händer om man klickar på dem. Ställ markören på länken eller knappen så visas beskrivningen. Till vissa ord finns en ordförklaring. Ställ markören på ordet så visas förklaringen.

Avbryt registrering

Du kan alltid avbryta din registrering innan du godkänt den genom att lämna sidan/registreringsflödet.

Stäng Skriv ut