Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Ta bort genomförd finansiell överföring

Du kan ta bort en genomförd överföring från listan Historiska kontohändelser. Observera att åtgärden endast tar bort överföringen från din historik. Överföringen makuleras inte.

Från huvudmenyn Betala/överföra:

1. Välj – Kontohändelser översikt – Historiska kontohändelser – Överföringar konton.

2. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring.

3. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Från sidan Finansiella överföringar – bekräftelse:

När överföringen är genomförd visas den i sidan Finansiella överföringar – bekräftelse.

1. Klicka på kontonumret under Till konto. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring.

2. Klicka på Ta bort och bekräfta borttaget. Överföringen tas bort.

Stäng Skriv ut