Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Visa uppgifter om finansiella överföringar

Du kan se en historisk överföring under Betala/Överföra – Kontohändelser översikt – Historiska kontohändelser – Överföringar konton.

1. Klicka på mottagarnamnet under Mottagare. Du kommer till sidan Uppgifter om historisk överföring. Här kan du:

  • Skriva ut överföringen.
  • Ta bort överföringen. Observera att åtgärden endast tar bort överföringen från historiken. Överföringen makuleras inte.
Stäng Skriv ut